algemene voorwaarden

Algemeen
Algemene verkoop, levering en betalingsvoorwaarden van Jill & Rose, Vughterstraat 107, 5211 GA ”s-Hertogenbosch. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant, onder handelsnaam Het Leeratelier / Jill & Rose, nummer 17242204.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen tussen Jill & Rose en cliënt.

Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden.

Prijzen
De op de website vermelde bedragen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Bestellen
Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw bestelling.

Betalen
Bestellingen worden alleen geaccepteerd met betaling vooraf; via overmaking of online betaling via Ideal.

Levering
Jill & Rose spant zich in om de bestelling binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling aan cliënt te verzenden naar het opgegeven afleveradres, welke cliënt via de bestelling op de website heeft aangegeven. De leverdatum is ca. 3 werkdagen nadat wij de bestelling verzonden hebben.

Transport risico
Jill & Rose is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van bestellingen verzonden via de standaard verzendmethode van Post.nl of DHL. Nadat de artikelen door Post.nl of DHL zijn afgeleverd en in ontvangst zijn genomen door cliënt gaat het risico van beschadiging en verlies over op cliënt.

Retourneren
Ruilingen en/of retourneren dient cliënt binnen 3 werkdagen na ontvangst van de artikelen per e-mail aan Jill & Rose door te geven. Cliënt ontvangt vervolgens per e-mail informatie om de artikelen retour te sturen. Ruilingen en/of retourzendingen moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling plaatsvinden. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van cliënt.

Oncorrecte retourzending
Jill & Rose behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen indien de artikelen:

1. Beschadigd zijn ten gevolge van gebruik.
2. Niet in de originele verpakking retour zijn gezonden.
3. Niet binnen 14 dagen na aflevering in ons bezit zijn.

Klachtenafhandeling
Mocht u onverhoopt een klacht hebben, stuurt u dan een e-mail naar: info@jillenrose.nl. Wij nemen dan binnen drie dagen contact met u op.

Aansprakelijkheid
De artikelen van Jill & Rose worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen, maar omdat de artikelen met de hand gemaakt worden, kunnen ze kleine afwijkingen vertonen.

Jill & Rose kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte artikelen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook.

Jill & Rose is niet verantwoordelijk voor druk-, zet-, en tikfouten, waardoor onopzettelijk de verkeerde verkoopprijs is vermeld. Wij behouden ons het recht de verkoopprijzen dan aan te passen.

Persoonsregistratie/privacyverklaring
Jill & Rose verwerkt uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Copyright
Op alle informatie op de website berust auteursrecht. Het is dan ook niet toegestaan om informatie, tekst en fotografische voorstellingen afkomstig van deze site, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming – geheel of in bewerkte vorm – te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.